Статті

ВСЕ ПРО БЕТОН

Заходи по заливці бетону є досить складним, а також трудомістким процесом. Від дотримання технології виконання і якості самого бетону залежить надійність будівельних робіт в цілому. Бетон являє собою будівельний матеріал, який виходить в результаті формування, а також подальшого затвердіння бетонної суміші. Як правило, бетонна суміш включає в себе цемент та воду, причому в них додаються різні види наповнювачів. До наповнювачів можна віднести щебінь, гравій, а також гальку.


ДСТУ Б В.2.7-43-96 БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ. БЕТОНИ ВАЖКІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ.

Будівельні матеріали. Бетони важкі. Технічні умови.   РОЗРОБЛЕНО: Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій Мінбуд України.   ЗАТВЕРДЖЕНО: наказом Мінбуд України від 27.04.2006 р № 148 Цей стандарт поширюється на конструкційні важкі та дрібнозернисті бетони (далі - бетони) на цементах різних видів, які використовуються в усіх видах будівництва. Вимоги цього стандарту повинні дотримуватися при розробці нових і перегляд діючих стандартів, проектної та технологічної документації на збірні і монолітні бетонні та залізобетонні вироби, конструкції і споруди (далі в цьому стандарті - конструкції).


ДСТУ Б.В.2.7-176:2008 БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ. БЕТОНІ. ПРАВИЛА ПІДБОРУ СКЛАДУ.

Будівельні матеріали. Бетони. Правила підбору складу.   РОЗРОБЛЕНО: Державним науково-дослідним інститутом будівельного виробництва.   ЗАТВЕРДЖЕНО: наказом Мінрегіонбуд України від 26.12.2008г. №681 і наказом №39 від 30.09.2009г.  Цей стандарт поширюється на конструкційні бетони: важкий, легкий, пористий і щільний силікатний по ГОСТ В.2.7-212 і встановлює правила підбору, призначення та видачі у виробництво склад бетону на підприємствах і будівельних організаціях при виготовленні збірних бетонних та залізобетонних виробів і конструкцій та бетонної суміші для монолітних конструкцій і споруд (далі - конструкції), а також при обґрунтуванні виробничо-технічних норм витрати матеріалів.


ПРОЕКТУВАННЯ СКЛАДУ БЕТОНУ ЗА МАТЕМАТИЧНИМИ МОДЕЛЯМИ

Способи визначення складу бетону засновані на середніх залежностях. На виробництві після проведення відповідних дослідів ці залежності уточнюють і тим самим підвищують точність розрахунку складу бетону. Однак в розглянутих способах щоб уникнути складних математичних розрахунків і внаслідок недостатньої інформації по взаємному впливу багатьох чинників на властивості бетону число чинників, що враховуються обмежена, що певною мірою перешкоджає подальшому підвищенню точності розрахунку.


ОСНОВИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Управління системою передбачає прийняття обґрунтованих рішень про той чи інший вибір або змін вхідних параметрів (технологічних факторів стосовно до виробництва збірного залізобетону). Вибір правильного рішення з великого числа варіантів значно полегшується при формалізації процесу прийняття рішення і застосуванні кількісного опису альтернатив. При цьому швидкий аналіз системи в необхідному випадку забезпечує використання ЕОМ, в програму якої закладена математична модель поведінки системи.


СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ БЕТОНУ

У сучасних умовах особливо гостро стоїть питання про підвищення якості бетону і про інтенсифікацію його виробництва. З кожним роком збільшується різноманітність бетонів, розширюються області застосування, вимоги до них, сировинна база виробництва. У технології бетону переходять до багатокомпонентних рецептур з добавками-регуляторами, використовують нові фізико-хімічні процеси, застосовують складне устаткування з елементами автоматизації, об'єднують в єдині системи великі виробничі колективи і т. д.


РЕМОНТ БЕТОННИХ І ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ

При експлуатації в важких умовах і в ряді інших випадків можлива поява ушкоджень бетонних і залізобетонних виробів і конструкцій. Ці ушкодження можуть бути чотирьох видів-1) загальне розпушення структури, зокрема зміна характеру порового простору за рахунок збільшення числа більших пір і появи дрібних дефектів, що викликає зниження міцності бетону і попереднє глибшим і небезпечним руйнувань; 2) відшарування захисного шару, руйнування поверхневих шарів бетону, утворення на поверхні виробів каверн і пустот; 3) поява тріщин, нещільностей і інших руйнувань в більш глибоких шарах бетону; 4) значна корозія арматури, обрив попередньо напружених стержнів, корозія закладних деталей.


ЕКОНОМІЯ МАТЕРІАЛЬНИХ, ЕНЕРГЕТИЧНИХ ТА ТРУДОВИХ ВИТРАТ В ТЕХНОЛОГІЇ БЕТОНУ

Постійна і ефективна економія матеріальних, енергетичних і трудових витрат у виробництві бетону і залізобетонних конструкцій і виробів є найважливішим народногосподарським завданням. На її рішення спрямовані правильний вибір матеріалів для бетону, визначення оптимального складу бетону, раціональна організація його виробництва. Задані властивості бетону повинні бути забезпечені при мінімальних витратах матеріальних, енергетичних і трудових ресурсів.


ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЕТОНУ

У сучасних умовах особливого значення набувають подальшого підвищення ефективності та якості бетону, вдосконалення його технології, різке збільшення продуктивності -руда у виробництві збірного і монолітного залізобетону. Б заключній главі доцільно розглянути деякі нові можливості у вирішенні цих завдань, ще мало використовуються в практиці будівництва.